️Laadunvalvonta
️Laadunvalvonta
Jännitystesti
Jännitystesti
Jännitystesti
Jännitysmittaria käytetään raaka-ainetarrojen viskositeetin testaamiseen, se laskee automaattisesti maksimivoiman ja enimmäisvoiman muodonmuutostulokset.
Täysautomaattinen murtumisvoimakkuuden testeri
Täysautomaattinen murtumisvoimakkuuden testeri
Murtumiskestävyystesti
Automaattisen rikkoutumisvoimakkuuden mittauslaitteen tarkoituksena on testata raaka-ainepakkausten murtumisvoimakkuusarvoa. Se käyttää signaalia paineen välittämiseen ja säilyttää automaattisesti suurimman murtolujuuden arvon, kun näyte rikkoutuu.
Kasvosuojus Lämpöläpäisytesti
Kasvosuojus Lämpöläpäisytesti
Lämpöläpäisymittari
Lämpöläpäisytesteri on hitsauskypärän kasvosuojuksemme lämpöläpäisyvastustesti, jolla testataan, onko tuote valoa läpäisevä tai syttyvä, jotta voidaan tunnistaa tuotteen materiaalien laatu.

Kuumat kategoriat

kaikki kategoriat